Toote garantii

  • Müüja vastutab asja lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis ilmneb 14 päeva jooksul asja üleandmisest tarbijale.
  • Müüja ei vastuta asja lepingutingimustele mittevastavuse eest, kui ostja lepingu sõlmimisel asja lepingutingimustele mittevastavust teadis või pidi teadma. (VÕS § 218)
  • Vastavalt võlaõigusseadusele ei kehti taganemisõigus toodetele, mida oma olemuse tõttu ei saa tagastada näiteks: avatud pakendiga ning kiiresti riknevad (s.t märgistusega „Kõlblik kuni …“) tooted.
  • Tagastada saab tooteid, mis on kasutamata ja rikkumata, sh originaalpakendis.